Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

The Equilibrists The Benaki Museum 2016

Carnation, 2016, 150 cm x 200 cm, acrylic ink and sumi ink on paper

Nivea, 2016, 200 cm x 300 cm, acrylic ink on paper

Va te fair voir (chez les grecs), 2016, sui ink and hydrique acrylic based colours on paper

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου